Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OGŁOSZENIE BYDGOSKICH ZAKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH „BELMA” S.A. DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2019 ROK

 

 

 

Zarząd BZE „BELMA” S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.07.2020 r. w dniu 14.09.2020 r. zostanie wypłacona dywidenda dla Akcjonariuszy Spółki za 2019 rok
w kwocie 1,52 zł. na jedną akcję.

 

Kwota wypłaconej dywidendy zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy (wg stawki 19%).
Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych
przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

 

Dywidenda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy lub wypłacona osobiście w siedzibie Spółki.
Akcjonariusze, którzy nie dostarczyli jeszcze informacji o koncie bankowym lub chcieliby dokonać uaktualnienia danych powinni zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości w siedzibie Spółki (Dział księgowości – parter)
do dnia 28.08.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 52 36 36216.