OGŁOSZENIE BYDGOSKICH ZAKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH „BELMA” S.A. DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2019 ROK

 

 

 

Zarząd BZE „BELMA” S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.07.2020 r. w dniu 14.09.2020 r. zostanie wypłacona dywidenda dla Akcjonariuszy Spółki za 2019 rok
w kwocie 1,52 zł. na jedną akcję.

 

Kwota wypłaconej dywidendy zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy (wg stawki 19%).
Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych
przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

 

Dywidenda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy lub wypłacona osobiście w siedzibie Spółki.
Akcjonariusze, którzy nie dostarczyli jeszcze informacji o koncie bankowym lub chcieliby dokonać uaktualnienia danych powinni zgłaszać się z aktualnym dokumentem tożsamości w siedzibie Spółki (Dział księgowości – parter)
do dnia 28.08.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 52 36 36216.