Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota

informuje,

iż zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/2021 z 22 lipca 2021 roku,
wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki
za rok obrotowy 2020 nastąpi do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którzy na dzień 29 lipca 2021 r. byli ujawnieni
w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez PKO BP BM, po wcześniejszym zdematerializowaniu odcinków zbiorowych akcji w Spółce.

Dla każdego Akcjonariusza, ujawnionego w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy, Biuro Maklerskie założyło rachunek rynku niepublicznego, na który zostaną przekazane środki finansowe uzyskane
z dywidendy.

Wobec  powyższego  Akcjonariusz  może:

  • przekazać w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO BP (najbliższy POK: Bydgoszcz ul. Gdańska 23; tel. 52/326-13-85) swój indywidualny rachunek bankowy, na który życzy sobie otrzymać środki uzyskane z dywidendy

lub

  • wypłacić otrzymaną wysokość dywidendy w gotówce w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO BP.

Kwota wypłaconej dywidendy (1,80 zł. na jedną akcję) zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 52/ 36 36 216.