Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota

informuje,

iż zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/2022 z 20 czerwca 2022 roku,
wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2021 nastąpi do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którzy na dzień 25 czerwca 2022 r. byli ujawnieni w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez PKO BP BM, po wcześniejszym zdematerializowaniu odcinków zbiorowych akcji w Spółce.

 

Kwota wypłacanej dywidendy (6,21 zł. na jedną akcję) zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 52/ 36 36 216.