Informujemy, iż dnia 23.10.2020 r. odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., na których przyjęto wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.