Informujemy, iż dnia 24.09.2020 r. odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.,
na których podjęto uchwałę o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki, tj. Biura Maklerskiego PKO BP.

 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 23.10.2020 do godz. 10:00. Obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.