Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż w dniu 23.04.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., kontynuując obrady z dnia 25.03.2021 r., podjęło uchwałę o zmianach Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu, mówiącego o sposobie wypłaty dywidendy, tj.:

 

Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.

  

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny  Rep. A nr 3190/2021)