Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.03.2021 r. przyjęło planowany porządek obrad i na mocy uchwały nr 2 z dnia 25.03.2021 r., na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18¹ ust. 1 § 39 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 4 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2015 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) uchwaliło zmianę treści Uchwały nr 6 NWZ z dnia 29.11.2017 r. w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. A także na mocy uchwały nr 3 z dnia 25.03.2021 r. zarządziło

  

przerwę w obradach do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godziny 11:00;

  

obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

 

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

  

(Akt notarialny Rep. A nr 2478/2021)