Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż dnia 22.07.2021 r. kontynuowano obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., podczas których przyjęto uchwałę nr 16/2021 o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020:

- na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki oraz

- na wypłatę dywidendy.

Wypłata dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy Spółki powinna nastąpić do dnia 25 sierpnia 2021 r.  

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny  Rep. A nr 6010/2021)