Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż na mocy uchwały nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. z dnia 09 lipca 2020 roku, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło

  

przerwę w obradach do dnia 17 lipca 2020 roku do godziny 9:00;

 

 obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

  

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

  

(Akt notarialny Rep. A nr 3915/2020)