Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż na mocy uchwały nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło

 

przerwę w obradach do dnia 9 lipca 2020 roku do godziny 9:00;

 

obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny Rep. A nr 3385/2020)