Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
na dzień 24 września 2020 roku

 

 

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą:
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.09.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4, Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.