Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż dnia 23.10.2020 r. odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., na których przyjęto wniosek o niepodejmowanie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

(Akt. notarialny Rep. A nr 6765/2020)