Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż dnia 24.09.2020 r. odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.,
na których podjęto uchwałę o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki, tj. Biura Maklerskiego PKO BP.

 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 23.10.2020 do godz. 10:00. Obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

(Akt. notarialny Rep. A nr 6002/2020)