Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informujemy, iż dnia 30.11.2021 r. odbyły się obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A., na których:

 

- podjęto uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;

 

- uchwalono zmianę uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 29.11.2017 r., zmienionej uchwałą nr 2 NWZ Spółki z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

 

 

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

 

(Akt notarialny  Rep. A nr 10243/2021)