Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przerwa w obradach z dnia 08.07.2024 roku

 

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 08.07.2024 r. podjęło uchwałę nr 3/2024 w sprawie przerwy  w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło

 

przerwę w obradach do dnia 23 lipca 2024 roku do godziny 10:00;

 

obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny Rep. A nr 5234/2024)