Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przerwa w obradach z dnia 24.06.2024 r.

 

 Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2024 r. podjęło dwie uchwały. Uchwałą nr 1/2024 przyjęto ustalony porządek obrad w brzmieniu zgodnym z opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100/2024 z dnia 23 maja 2024 r. pod pozycją 25392. Na mocy uchwały nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. z dnia 24 czerwca 2024 roku, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło

 

przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2024 roku do godziny 10:00;

 

obrady kontynuowane będą w Skarżysku-Kamiennej.

 

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

(Akt notarialny Rep. A nr 4845/2024)