Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego, jakim była BELMA w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. nastąpiło w 1994 roku na podstawie ustawy z dn. 05.02.1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa (Dz. U. Nr 16 poz. 69 z poz. zm.). Tego samego roku – we wrześniu - BZE „BELMA” S.A wpisano do rejestru handlowego pod nr RHB-3342 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy. Obecnie Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS Nr 0000035694), XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Pod koniec 2009 roku 85,19% akcji Spółki zostało wniesionych do Grupy BUMAR na podstawie „Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007–2012” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 31.08.2007 r., w której Bumar Sp. z o.o. była spółką wiodącą i będącą realizatorem konsolidacji i integracji polskiego przemysłu obronnego. Pozostałe 14,81% akcji będące w dyspozycji Skarbu Państwa zostało udostępnionych uprawnionym pracownikom. 31.03.2012 r. zakończono proces udostępniania akcji w wyniku, którego:

  • 53 883 akcji objęli uprawnieni pracownicy, co stanowi 12,29 % wszystkich akcji,
  • 11 037 akcji pozostało w dyspozycji Skarbu Państwa, co stanowi 2,52%.

 31 sierpnia 2011 r. 367 880 akcji, tj. 85,19% akcji Spółki należących do Bumar Sp. z o.o. zostało przekazanych do ZM „MESKO” S.A. na podstawie umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z dnia 31.08.2011 r.

 

Po zakończeniu procesu konsolidacji państwowego przemysłu obronnego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dołączyły spółki należące wcześniej do Polskiego Holdingu Obronnego Sp. z o.o. w tym również Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. Wówczas Skarb Państwa przekazał swoje akcje BELMY do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W grudniu 2022 r. pakiet 2,52% akcji należących do PGZ S.A. został odsprzedany Spółce MESKO S.A. - jedynemu większościowemu akcjonariuszowi Spółki.