Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

15 czerwca 2023 roku Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. świętowały Jubileusz 155-lecia. Uroczystą Galę z udziałem przedstawiecieli władz lokalnych, Sił Zbrojnych, Służb mundurowych, przedstawiciele sektora górniczego, goście ze świata biznesu, nauki i finansów, reprezentacji Spółek z Grupy PGZ, a także obecnych i byłych Pracowników, uświetnił koncert Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały nawiązujący do długoletniej historii Spółki.

 

Z tej okazji dziękujemy wszystkim byłym i obecnym Pracownikom Spółki

za wkład pracy w rozwój przedsiębiorstwa.

Bez Waszych starań, sumienności i chęci nie byłoby naszej wspólnej historii.

Dziękujemy gestorom, kontrahentom, klientom oraz przyjaciołom Spółki za współpracę, która w biznesie nie zawsze jest łatwa, ale ucząca pokory i wzajemnego szacunku. 

życzymy wszystkim Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, dobrych relacji koleżeńskich,

a także szczęścia i spełnienia w życiu prywatnym.

 

Zarząd

Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych "BELMA" S.A.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Poniżej niektórych z otrzymanych przez Spółkę listów gratulacyjnych