Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

5 kwietnia 2022 w siedzibie naszej Spółki gościliśmy młodych, ambitnych adeptów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy wraz z płk dr inż. Wiesławem Kuchtą.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji multimedialnej dotyczącej wyrobów specjalnych produkowanych w naszym Zakładzie, jak również mieli możliwość zapoznania się z ich makietami.

Po części teoretycznej słuchacze udali się na przyzakładowy poligon, na którym mogli przetestować uzbrajanie oraz rozmieszczanie min MR-123/C na polu minowym, a także działanie miotacza min MN-123/C.

Studenci stanowią młode pokolenie naszych Sił Zbrojnych, możliwość otrzymania wiedzy z „pierwszej ręki” oraz sprawdzenia teorii w praktyce to cenna lekcja.

Dla nas równie ważne były spostrzeżenia i uwagi żaków. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą oni ambasadorami naszych rodzimych wyrobów wojskowych.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Wojskowej Akademii Technicznej, link poniżej

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/podchorazowie-w-zakladach-elektromechanicznych-belma-s/