Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rok 2022 był rokiem wielu wyzwań, a w szczególności nauki dla przemysłu, jak radzić sobie w przypadku ograniczeń spowodowanych konfliktem.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. kończą ten rok mając świadomość, że skutecznie stawiły czoło wszystkim komplikacjom spowodowanym aktualną sytuacją gospodarczo-polityczną.

W minionym roku Belma sfinalizowała wiele umów, a także zawarła kolejne, otrzymała również nagrody oraz wyróżnienia za swoje rozwiązania techniczne. Poniżej przegląd najważniejszych z nich.

I. Zrealizowane i pozyskane kontrakty

Belma należycie zrealizowała zarówno kontrakty dla odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Dla Sił Zbrojnych RP dostarczono między innymi: kasety minowe ISM z minami narzutowymi MN-123, miny przeciwpancerne ręczne MR-123, zapalniki ZN-97 oraz WP-9. Zakończono również realizację projektu BAOBAB-K. W ramach kontraktów zagranicznych dostarczono głowice do Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Zawarto umowy na rok 2023, w tym na zapalniki ZN-97 na lata 2023 – 2024 oraz na sprzedaż eksportową głowic do BSP.

II. Udział w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczych

 1. World Defense Show w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Termin 6-9 marzec 2022 r. Spółka wystawiała niżej wymienione eksponaty w ramach wspólnego stoiska grupy PGZ:
 • głowice do Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • SPPŁw Tulipan
 • Mina przeciwpancerna do ustawiania ręcznego MR-123.
 1. EUROSATORY w Paryżu. Termin 13-17 czerwiec 2022 r. Spółka wystawiała niżej wymienione eksponaty w ramach wspólnego stoiska grupy PGZ:
 • głowice do Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • SPPŁW Tulipan.
 1. Defence Day24 w Warszawie. Termin 24-25 maj 2022. Impreza miała formę konferencji obejmującej tematykę obronności. Poza uczestnictwem w wykładach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ekspozycją przygotowaną przez firmy zbrojeniowe. Belma przedstawiła swoją ofertę w ramach wspólnego stoiska grupy PGZ, w tym głowice do BSP, SPPŁW Tulipan oraz MR-123.
 2. MSPO w Kielcach. Termin 6-9 wrzesień 2022. Spółka w ramach stoiska grupy prezentowała:
 • głowice do BSP,
 • SPPŁW Tuliapn
 • elementy narzutowego systemu minowania tj.: miotacz oraz kasetę z minami MN-123,
 • elementy pracy rozwojowej Jarzębina-S tj.: wyrzutnię granatów wraz z granatami,
 • minę przeciwburtową MPB-ZN,
 • minę przeciwpancerną do ustawiania ręcznego MR-123.

      Belma została dwukrotnie wyróżniona:

 • jako wieloletni, coroczny wystawca Belma otrzymała z tego tytułu nagrodę jubileuszowej 30 edycji targów
 • wyróżnienie dla wyrobu SPPŁW Tulipan przyznane przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w kategorii wsparcie operacji.

 

III. Przeprowadzone wizytacje i pokazy

 1. Wizyta przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 05.04.2022 r. Uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji multimedialnej, dotyczącej wyrobów specjalnych produkowanych w naszym Zakładzie, jak również mieli możliwość zapoznania się z ich makietami. Po części teoretycznej słuchacze udali się na przyzakładowy poligon, na którym mogli przetestować uzbrajanie oraz rozmieszczanie min MR-123/C na polu minowym, a także zapoznać się z działaniem miotacza min MN-123/C
 2. Organizacja pokazu w dniu 17.05.2022 r. przy współpracy z Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem S.A., dla przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas pokazu Spółka zaprezentowała bojowe wersje miny SPPŁW Tulipan oraz miny przeciwpancernej ręcznej MR-123. Po pokazie przeprowadzono prezentację multimedialną oraz panel dyskusyjny.
 3. Wizytacja delegacji zagranicznej z Korei Południowej (koncern Hanwha Systems) w ramach współpracy nawiązanej przez Polską Grupę Zbrojeniową. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokaz minowania narzutowego. Delegacja zapoznała się z ofertą produktową i projektami rozwojowymi Spółki. Obejrzeli także gotowe systemy opracowane przez Spółkę.
 4. Wizytacja Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 29.11.2022 r. Podczas wizyty przeprowadzono pokaz minowania narzutowego. Po pokazie delegacja miała okazję zobaczyć halę produkcyjną oraz zapoznać się z ofertą produktową.

 IV. Działalność marketingowa

 1. W miesiącu maju w czasopiśmie „Raport specjalny”, wydawanym przez redakcję ZBiAM ukazał się artykuł o rodzinie głowic taktycznych produkowanych w Spółce. Całe wydanie poświęcone było Bezzałogowym Statkom Powietrznym, a celem artykułu było zaprezentowanie dostępnych obecnie w naszej ofercie głowic taktycznych, które mogą być wykorzystywane do wielu rodzajów nosicieli.
 2. Od 1 do 30 czerwca pracownicy Spółki BZE „BELMA” S.A. przyłączyli się do akcji rowerowej „Aktywne miasta”. Była to akcja prozdrowotna, mająca zachęcić do aktywności sportowej. Nasi przedstawiciele przejechali łącznie 10249,59 km zdobywając 16 punktów dla metropolii bydgoskiej.
 3. W październiku 2022 roku Spółka przyłączyła się do akcji Siła kobiety organizowanej przez PolskaPress. Akcja wspierała kobiety z nowotworem piersi.
 4. 25 listopada 2022 roku ukazał się dodatek specjalny „Kujawsko-Pomorskie dla obronności i bezpieczeństwa” do gazety Express Bydgoski oraz Gazeta Pomorska wydawanych przez redakcję POLSKAPRESS. Artykuł poświęcony BZE „BELMA” S.A. składał się z wywiadu udzielonego przez Prezesa Zarządu Spółki oraz przybliżenia czytelnikom działania Systemu Minowania Narzutowego, Głowic taktycznych oraz Sterowanego Przeciwpancerno Przeciwtransportowego Ładunku Wybuchowego o kryptonimie Tulipan.
 5. 10 grudnia 2022 pracownicy Spółki zaangażowali się w charytatywny turniej tenisa stołowego organizowany przez Spółkę NITRO-CHEM. Była to już druga edycja turnieju, który w tym roku cieszył się zdwojonym rozgłosem. Celem akcji było wsparcie kierowane do dzieci z Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.
 6. W celu zmniejszenia kosztów transportowych eksponatów targowych wyrobów Spółki, wykonano ich modele w technologii wydruku 3D.