Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KODEKS ETYKI

 
W Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych „BELMA” S.A., będących Spółką Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
obowiązuje Kodeks etyki Grupy PGZ, zawierający czytelne zasady postępowania,
przekładające się na najlepsze praktyki z zakresu etyki biznesowej.
Wspólnie dbając o kulturę etyczną w Grupie PGZ, naszą codzienną pracę, relacje, jakie budujemy z pracownikami,
partnerami biznesowymi oraz lokalnymi społecznościami,
opieramy się na WARTOŚCIACH:

 

 

Kodeks Etyki