Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informatyk

 

G ł ó w n e   o b o w i ą z k i:

 • wsparcie użytkowników systemów informatycznych w codziennej pracy,
 • rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych na stacjach roboczych użytkowników,
 • wstępna analiza zgłaszanych problemów technicznych i ich rozwiazywanie lub przekazywanie do realizacji przez dalsze linie wsparcia,
 • współpraca z zewnętrznymi serwisami sprzętu i oprogramowania,
 • instalacja i konfiguracja stacji roboczych,
 • wsparcie przy pracach inwentaryzacyjnych i utrzymania infrastruktury IT,

 

W y m a g a n i a:

 • wykształcenie o profilu IT lub pokrewnym,
 • umiejętność testowania, diagnozowania urządzeń,
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów technicznych,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietu Office oraz sprzętu komputerowego,
 • dobra organizacja pracy (dokładność, sumienność, komunikatywność,

    kreatywność, samodzielność w działaniu),

 • umiejętność pracy w zespole,

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość podstawowych zagadnień sieciowych i Active Directory,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym

 

O f e r u j e m y:

 • umowę o pracę w stabilnej i rozwijającej się Spółce,
 • motywacyjny system wynagrodzeń,
 • podnoszenie kwalifikacji z możliwością dofinansowania,
 • niezbędne narzędzia wymagane na stanowisku pracy.

Aplikacje prosimy kierować na adres:    

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

ul.  Łochowska 69

86-005 Białe Błota

lub  mailowo: kadry@belma.com.pl

tel. +48 52 36 36 230