Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Łącznik ognioszczelny (podzespół Ex) przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego oraz w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazów zaliczanych do grupy wybuchowości IIC oraz strefach 21, 22 zagrożenia wybuchem pyłu, grupy wybuchowości IIIC. Po zabudowaniu w osłonę przeciwwybuchową może służyć do sterowania w niskonapięciowych obwodach prądu zmiennego (dodatkowo łączniki ŁO-12 z mechaniczną blokadą zadziałania może być stosowany w obwodach prądu stałego).

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria