Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Ognioszczelny przycisk przeznaczony jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego oraz w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazów zaliczanych do grupy wybuchowości IIB. Jedno guzikowy przycisk służy do sterownia w obwodach elektrycznych na napięcie do 500V.Standardowo Przyciski PP-62A są wyposażone w zespoły wpustowe dla średnic zewnętrzny wprowadzanych przewodów od 10÷20. Istnieje możliwość wprowadzenia przewodów o innych średnicach zewnętrznych w zależności od zastosowanych zespołów wpustowych tj. Ø 6÷10mm – W10M;  Ø 10-÷20mm – W20M; Ø 20÷30mm – W30M.

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria