Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Skrzynka  OSD-400 odmiana 1 przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego. Skrzynka służy do dobezpieczenia łączników i styczników o prądzie większym niż ich zdolność wyłączania w instalacjach elektrycznych na napięcie do 1000V.

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria