Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Skrzynka przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego. Skrzynka służy do łączenia i rozgałęziania 7 żyłowych przewodów i kabli o przekroju do 16mm2 na napięcie do 1000V.Standardowo skrzynki połączeniowe typu PSZP-16 są wyposażone w zespoły wpustowe dla średnic zewnętrznych wprowadzanych przewodów od 20÷30. Istnieje możliwość wprowadzenia przewodów o innych średnicach zewnętrznych w zależności od zastosowanych zespołów wpustowych tj. Ø 6÷10mm – W10M; . Ø 10÷20mm – W20M

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria