Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skrzynka OSR-240  przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego. Skrzynka służy do przelotowego połączenia i/lub wykonania odgałęzień górniczych kabli/przewodów oponowych do 240 mm2 z żyłami pomocniczymi do 10 mm2.

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria