Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Skrzynka przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego. Skrzynka służy do łączenia 3 żyłowych przewodów i kabli z żyłami pomocniczymi o przekroju do 240mm2 na napięcie do 6000V.

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria