Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Opis

Celem pracy rozwojowej jest opracowanie systemu sterowanych ładunków wybuchowych SSŁW, umożliwiającego ustawienie nowoczesnego odcinka zapór inżynieryjnych przeznaczonego do zwalczania siły żywej przy spełnieniu wymagań konwencji Ottawskiej, będącego środkiem alternatywnym dla przeciwpiechotnego pola minowego. SSŁW będzie posiadać możliwość ostrzegania o zagrożeniu minami, odstraszania intruzów, informowania obsługi o wejściu intruza w strefę rażenia oraz za zezwoleniem obsługi razić cel ze znacznej odległości.

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych i usług przemysłowych
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-247

 

 

Galeria