Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Kasety minowe z przeciwpancernymi minami narzutowymi MN-123 przeznaczone są do narzutowego ustawiania przeciwpancernych pól minowych w ramach Inżynieryjnego Systemu Minowania ISM. Kaseta minowa zawiera pakiet 5 min przeciwpancernych wraz z ładunkami miotającymi oraz instalacją elektryczną umożliwiającą programowanie czasu samolikwidacji poszczególnych min i ich indywidualne miotanie. Kaseta minowa umożliwia miotanie min z miotacza wielofunkcyjnego TME lub MZK-E zamontowanego na pojeżdzie nośniku. Dzięki spakietowaniu min w kasety, proces ładowania miotacza odbywa się szybko i sprawnie a czas załadunku 400 min do 4 miotaczy nie przekracza 80 minut.  

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych i usług przemysłowych
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-247
Galeria