Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Miny MPD przeznaczone są do minowania przybrzeżnych wód morskich. Przystosowane są do mechanicznego oraz ręcznego ustawiania pól minowych z transporterów pływających. Skutecznie unieszkodliwia-ją środki desantowe i bojowe wozy pływające. Mina wyposażona jest w niekontaktowy zapalnik z samolikwidacją. Reaguje na cel znajdujący się nad miną oraz w promieniu, co najmniej równym głębokości jej zanurzenia do 5m. Eliminuje z działań bojowych również środki pływające o zdemagnetyzowanych kadłubach. Posiada dwa zależne układy zabezpieczenia uniemożliwiające samoczynne przejście zapalnika w stan gotowości bojowej:

I° transportowy - zapewniający bezpieczeństwo w czasie przechowywania i transportu,

II° bojowy - zapewniający bezpieczeństwo obsługi w procesie minowania. 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych i usług przemysłowych
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-247
Galeria