Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. ogłaszają zbieranie ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn.: Wymiana trzech odcinków kanałowej sieci ciepłociągowej na preizolowane

 

Ogłaszający: 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota
Zakład Usług Technicznych
tel. 52 36 36 400

 

Nazwa zadania: 

Wymiana trzech odcinków kanałowej sieci ciepłociągowej na preizolowane

 

Termin składania ofert:   

19 lipca 2021 r.

 

Miejsce składania ofert:  

Siedziba Spółki Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota

 

Tryb składania ofert: 

oferty złożyć można pisemnie w Sekretariacie Spółki lub mailowo na adres bze@belma.com.pl, z tematem wiadomości: PRZETARG - TZ

 

 Składana oferta powinna zawierać:

  1. wykaz wykonanych dotychczas robót wraz z referencjami (2 podobne zadania inwestycyjne),
  2. oferowaną cenę za wykonanie zadania, z rozbiciem na zakup i dostawę materiałów oraz robociznę,
  3. termin wykonania zadania,
  4. oświadczenie o terminie ważności oferty,
  5. zobowiązanie się do zawarcia umowy po wybraniu oferty.

Oferent ma prawo wycofać lub zmienić ofertę przed ustalonym w ogłoszeniu terminem składania ofert.

O wyborze oferty Oferent zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni roboczych po wyznaczonym terminie składania ofert (pisemnie, mailowo lub telefonicznie).

Zapraszamy do udziału w wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania
pod nr tel. 52 3636 400

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Galeria