Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zarząd Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota informuje,

iż zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/2023 z 29 czerwca 2023 roku, 

wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2022 nastąpi w dniu 28 sierpnia 2023 r.

Uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którzy na dzień 29 czerwca 2023 r. byli ujawnieni

w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez PKO BP BM, po wcześniejszym zdematerializowaniu odcinków zbiorowych akcji w Spółce.

 

Kwota wypłacanej dywidendy (5,68 zł na jedną akcję) zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 52/ 36 36 216.