Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dane kontaktowe Spółki   

 
 

Dane kontaktowe Centrali   

 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota

   

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa
biuro@pgzsa.pl
@polskagrupazbrojeniowa

tel.  +48 22 718-43-00
fax  +48 22 718-43-01

Sekretariat Spółki
bze@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-201
fax  +48 52 36-36-203

 

 

 

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych 
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-236
tel.  +48 52 36-36-247

     

 

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych i usług przemysłowych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422
     

Usługi Galwaniczne
galwanizernia@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-404

     

Usługi pomiarowe i kontrola obrotu
jakosc@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-218
fax  +48 52 36-36-219
     

Księgowość
ksiegowosc@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-221      

Kadry
kadry@belma.com.pl

 tel.  +48 52 36-36-230      
Kancelaria Niejawna
kancelaria@belma.com.pl
tel.  +48 52 36-36-206      
ZAKŁAD PRODUKCJI

Szef Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych i Wyrobów Specjalnych
produkcja@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-233
mob. +48 693-296-661

     

Kierownik Produkcji
produkcja@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-268
mob. +48 726 206 315

     
Technolodzy
technologia@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-293
mob. +48 693 729 685
     

Gospodarka Materiałowa
zakupy@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-233
tel.  +48 52 36-36-239
tel.  +48 52 36-36-241
mob. +48 693 296 661

     

Logistyka
sprzedaz@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-235

     
PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością i Kontroli Obrotu
pelnomocnikKO@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-251

     

Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pelnomocnikOIN@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-206

     
 

Współrzędne GPS z lokalizacją naszej firmy
53.121398030850905, 17.900731238291428