Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach (86-005) przy ul. Łochowskiej 69, zwane dalej „Pracodawcą” lub „Administratorem”, danych osobowych zawartych w aplikacji dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

W każdym czasie można cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: kadry@belma.com.pl

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach (86-005) przy ul. Łochowskiej 69, zwane dalej „Pracodawcą” lub „Administratorem”.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) §1 i §2 z późn. zm.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora oraz wyrażona przez Państwa zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach. Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  5. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych w Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych „BELMA” S.A.