Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WYROBY SPECJALNE


BZE „BELMA” S.A. produkują wyroby na potrzeby obronności kraju przeznaczone do ustawiania zapór minowych w systemach narzutowych oraz minowania klasycznego obszarów lądowych i przybrzeżnych wód morskich, przez pododdziały szczebla taktycznego i operacyjnego, a także do realizacji zadań w zakresie rozpoznania i wsparcia inżynieryjnego, w tym między innymi wyszukiwania min, bomb, niewybuchów improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).

Dowiedz się więcej

WYROBY PRZECIWWYBUCHOWE


BELMA od ponad 70-ciu lat jest uznanym producentem elektrycznej aparatury w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urządzenia te mają zastosowanie w instalacjach elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (Ex), występujących glownie w przemyśle wydobywczym, stoczniowym czy chemicznym.
Dowiedz się więcej

USłUGI DLA PRZEMYSłU


BELMA od ponad 30 lat z powodzeniem wspołpracuje z zagranicznymi i krajowymi partnerami realizując usługi z zakresu mechanicznej obróbki metali, przetwórstwa tworzyw, oraz pokryć galwanicznych. Naszym celem jest oferowanie konkurencyjnych usług na rynkach zewnętrznych. Przemawia za nami wieloletnie doświadczenie, oraz wysokie kompetencje produkcyjne w dziedzinie mechanicznej obróbki skrawaniem.

Dowiedz się więcej