Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

w trosce o bezpieczeństwo pracowników

zrealizowały zadanie prewencyjne, polegające na

zakupie materiałów w celu poprowadzenia instalacji
wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantem nadziemnym DN 80
do budynku, w którym wykonywane są badania jakościowe
wyrobów koncesjonowanych Spółki

 

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU.

 

Dziękujemy za wsparcie.