Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


  

 

BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE
„BELMA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach

 

ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota

 

 

 

e-mail: bze@belma.com.pl

 tel.: 52/ 36-36-201
fax: 52/ 36-36-203

 

 

Regon 091122407
NIP 554-03-12-639
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000035694
Kapitał Zakładowy 4385000,00 zł.

BDO nr: 000014893

 

ZARZĄD:

 Mariusz Bednarski

Prezes Zarządu

 

Jarosław Zakrzewski

Członek Zarządu

 

 

  

RADA NADZORCZA:

 

 

 Kamil Adamiec

Wiceprzewodniczący Rady

 

Małgorzata Małkowska-Wawrzyniak

Sekretarz Rady

 

 

 Aleksandra Szwedziak

Członek Rady

 

Radomir Kolmas

Członek Rady

 

Marek Sildatk

Członek Rady

 

 

 

 

 KONCESJA MSWiA B-054/2003

WSK Nr 487/W/2021

 PN-EN ISO 9001:2015-10 nr 487/S/2021

 AQAP 2110:2016 nr 487/A/2021

 NCAGE: 0241H