Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Mina przeciwburtowa z zapalnikiem niekontaktowym MPB-K przeznaczona jest do eliminowania z pola walki wozów bojowych i środków transportowych poprzez rażenie bocznych części tych pojazdów. Mina przewidziana jest do uzupełniania i zwiększania efektywności różnego typu zapór inżynieryjnych, zwłaszcza tam, gdzie użycie innych min jest utrudnione lub niecelowe (drogi leśne, przełęcze górskie, tereny zurbanizowane z nawierzchnią utwardzoną). Zapalnik o działaniu kontaktowym powoduje detonację miny, gdy gąsienice lub koła pojazdu najeżdżają na jeden z 10 czujników. Mina likwiduje się samoczynnie po upływie nastawionego czasu, jeżeli wcześniej nie pojawił się cel. Mina MPB-ZK występuje również w odmianach szkolnej MPB-ZK/Sz oraz ćwiczebnej MPB-ZK/C, przeznaczonych do szkolenia pododdziałów saperów.

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych i usług przemysłowych
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-247
Galeria