Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Przeciwburtowe miny przeciwpancerne SPPŁW przeznaczone są do eliminowania z walki bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych oraz pojazdów ciężarowo – terenowych.

Mina przeciwburtowa SPPŁW wyposażona jest w zapalnik niekontaktowy akustyczno – termalny zdolny wykrywać obecność pojazdów wojskowych w strefie rażenia miny. Głowica bojowa typu EFP zdolna jest skutecznie razić cele z odległości kilkudziesięciu metrów. Mina może być wykorzystywana do osłony granic państwa, działań obronnych, działań opóźniających, osłony wycofywania wojsk własnych, osłony obiektów (np. stanowisk dowodzenia) w rejonach rozmieszczenia wojsk oraz działań dywersyjnych.

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych i usług przemysłowych
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-247
Galeria