Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Celem pracy rozwojowej jest opracowanie dla Sił Zbrojnych RP prototypu Pojazdu Minowania Narzutowego - PMN na podwozu kołowym z sześcioma miotaczami min. Miotacze zaelaborowane są minami narzutowymi MN-123, które obecnie znajdują się na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Miotacze umożliwią ustawienie narzutowych pól minowych poprzez miotanie min w określonych kierunkach w stosunku do kierunku jazdy pojazdu minowania. Zastosowanie konstrukcji modułowej miotaczy pozwoli na skrócenie czasu przygotowania pojazdu do ustawienia kolejnego pola minowego. Dodatkowo pojazd wyposażono w sterowanie motaczami z kabiny kierowcy, co umożliwia wprowadzanie zmian w ustawieniach bez konieczności wychodzenia na zewnątrz pojazdu.

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów specjalnych i usług przemysłowych
handel@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-226
tel.  +48 52 36-36-247
Galeria