Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Wieloczujnikowy wykrywacz min i improwizowanych ładunków wybuchowych WWM przeznaczony jest do wykrywania min

przeciwpancernych i przeciwpiechotnych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych znajdujących się na powierzchni gruntu, w gruncie, oeniegu oraz w wodzie:

- w dzień i w nocy,

- w pasie do 4 m,

- z prędkością poruszania się do 20 km/h.

Wyposażony jest w:

1 - głowicę indukcyjną,

2 - kamerę termalną

3 - radar GPR,

4 - układ znacznika wykrywanego pasa w polu minowym,

5 - układ znacznika wykrytej miny w pasie wykrywania.

Umożliwia wykrywanie min posadowionych pod powierzchnią ziemi/śniegu na głębokości do kilku metrów oraz określenie ich położenia i wielkości. Przystosowany jest do użytkowania na drogach, polach i łąkach o poszyciu trawiastym i lekko zakrzaczonym z intensywnością 24 godzin/dobę, w zakresie temperatur -30°C ÷ +50°C. Do obsługi i sterowania WWM służy terminal z ekranem dotykowym, który umożliwia przekazanie sterowania układem hydraulicznym z kabiny kierowcy, włączanie i wyłączanie systemu znakowania pasa przejścia, ustawianie pozycji paneli w położeniu roboczym i transportowym, sterowanie procesem wykrywania i archiwizacji oraz wizualne przedstawienie sektora wykrycia. Dużą skuteczność detekcji zapewnia pasywna kamera termalna umożliwiająca zobrazowanie powierzchni gruntu, a tym samym określenie miejsc potencjalnego ukrycia obiektów niebezpiecznych podczas szybkiego przemieszczania się pojazdu. Obraz z kamery termalnej wyświetlany jest na przenośnym komputerze. Radar do penetracji gruntu GPR umożliwia wykrywanie przedmiotów, które nie zawierają metalu i identyfikację niejednorodności gruntu. Na podstawie sygnałów z czujnika indukcyjnego i radaru GPR na terminalu wyświetlany jest wyniki wykrywania. W przypadku wykrycia miny następuje identyfikacja i zatrzymanie pojazdu. Miejsce wykrycia miny zostaje oznakowane, a pojazd wycofuje się umożliwienia jej likwidacji.

Galeria