Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RADA NADZORCZA Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. w Białych Błotach, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata do zajmowania stanowiska CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.

 

Poniżej zamieszczamy: 

ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego,

regulamin postępowania,

kwestionariusz osobowy kandydata na członka zarządu,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

klauzula RODO