19 października 2020 roku Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. podpisały kolejną umowę z Inspektoratem Uzbrojenia. W związku z panującą epidemią SARS-CoV-2 podpisanie umowy zostało przeprowadzone w trybie korespondencyjnym. Przedmiotem umowy są dostawy makiet min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego MR-123/O oraz miny przeciwpancerne ćwiczebne do ustawiania ręcznego MR-123/C. Dostawy realizowane będą w latach 2020 i 2021.