Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Protoplastą Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A był, założony w 1868 roku przez Karola Fiebrandta, warsztat ślusarski usytuowany w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 11. W 1898 roku warsztat ten przeniesiony został na teren dzielnicy Okole, gdzie miał warunki do dalszej rozbudowy. Początkowo zajmował się naprawą i wyrobem prostych maszyn rolniczych, by z czasem ukierunkować się na produkcję urządzeń zabezpieczających ruch pociągów. W roku 1899 zmianie uległ status warsztatu - stał się on spółką z o.o. Z biegiem lat warsztat przekształcił się w fabrykę, która rozwijając się dynamicznie, poszerzała profil produkcji o coraz to nowsze asortymenty wyrobów.

 

 

1939 roku fabryka została włączona w skład koncernu SIEMENS, który w 1943 roku przeniósł do Bydgoszczy wydział elektrycznej aparatury ognioszczelnej i przeciwwybuchowej dla górnictwa. W 1948 r. powstało przedsiębiorstwo pod nazwą „Bydgoska Fabryka Sygnałów Kolejowych” – Przedsiębiorstwo Państwowe wyodrębnione na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem CUP. Majątek przedsiębiorstwa został przejęty na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.01.1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność państwa (Dz. U. Nr 16 poz. 62), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.04.1948 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 170).

 

 

W pierwszych latach po II wojnie światowej w fabryce, mającej status przedsiębiorstwa państwowego, kontynuowano produkcję urządzeń do zabezpieczania ruchu kolejowego oraz aparatury przeciwwybuchowej dla szybko rozwijającego się przemysłu węglowego. W 1951 roku profil produkcji fabryki uległ poważnej zmianie - produkcja urządzeń sygnalizacyjnych dla kolejnictwa została przekazana do zakładów w Żarach. W tej sytuacji duży nacisk położono na rozwój produkcji aparatury przeciwwybuchowej dla górnictwa i chemii, która stała się jedną z głównych specjalności „BELMY”.

 

 

W latach 1951–54 na obrzeżach miasta, w podbydgoskich Białych Błotach, powstał nowy zakład, w którym uruchomiono produkcję pierwszych wyrobów precyzyjnych na potrzeby armii oraz produkcję sygnałów dźwiękowych dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

 

1958 roku nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa z „Bydgoskiej Fabryki Sygnałów Kolejowych” na Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” na podstawie Zarządzenia Nr 100 Ministra Przemysłu Ciężkiego. Kolejne lata to okres kontynuowania i rozwijania wspomnianych 3 branż. Znajdowało tu zatrudnienie ponad 2 000 osób. W miarę ustabilizowany profil produkcji oraz duży rynek zbytu zapewniał załodze stabilność i bezpieczeństwo pracy.

 

 

1994 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. na podstawie ustawy z dn. 05.02.1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Państwa (Dz. U. Nr 16 poz. 69 z poz. zm.) Tego samego roku – we wrześniu - BZE „BELMA” S.A wpisano do rejestru handlowego pod nr RHB-3342 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy. Obecnie BZE „BELMA” S.A. figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS Nr 0000035694), XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.