Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Skrzynka zabezpieczeniowa  przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego oraz w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazów zaliczanych do grupy wybuchowości IIB. Skrzynka  służy do pracy w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 230/400V lub 500 V do zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych. Wyposażona została w aparaty zabezpieczające (wyłączniki  nadprądowe lub podstawy bezpiecznikowe z bezpiecznikami), których zadaniem jest przerwanie przepływu prądu w obwodzie,  w którym pojawiło się przeciążenie lub zwarcie. Standardowo skrzynki OSZ-25 są wyposażone w zespoły wpustowe dla średnic zewnętrzny wprowadzanych przewodów od 10÷20. Istnieje możliwość wprowadzenia przewodów o innych średnicach zewnętrznych w zależności od zastosowanych zespołów wpustowych tj. Ø 6÷10mm – W10M;  Ø 10-÷20mm – W20M; Ø 20÷30mm – W30M.

 

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria