Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis

Skrzynka przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych o stopniu „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B wybuchu pyłu węglowego oraz w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem gazów zaliczanych do grupy wybuchowości IIA. Ognioszczelna skrzynka połączeniowa OSP-240/120 służy do łączenia jednego kabla o przekroju do 240mm2  i wykonania odgałęzienia dwoma kablami o  przekroju do 120 mm2 na napięcie do 6000V (lub wykonanie połączenia dwóch elektroenergetycznych kabli).

Kontakt

Marketing i sprzedaż wyrobów elektrycznych
marketing.ex@belma.com.pl

tel.  +48 52 36-36-420
tel.  +48 52 36-36-422

Galeria